Artikel fra Gartnertidende

Økologi i potter og bakker

Af Lotte Bjarke

Med skæringsdato 15. august 2019 blev Gartneriet Rousing certificeret som økologisk producent. Hele gartneriet inklusive udenoms arealer samt lejede væksthuse drives nu økologisk.

Der er stille i Gartneriet Rousing ved Skanderborg midt på sommeren. Gartneren fløjter og rydder op efter en hektisk sæson. 750.000 bakker med udplantningsplanter af grønsager og krydderurter til haverne samt hornvioler og stedmoderblomster i potter har forladt gartneriet på kort tid.

På overfladen er alt roligt, men der er nu alligevel noget i gære. Der bliver nemlig ryddet op med betydeligt større intensitet end vanligt.

– Lotte for pokker. Vi er ved at lave et helt nyt gartneri, lyder det fra gartneriets indehaver Preben Rousing, der bag sin rolige facade tydeligvis er spændt på, hvad fremtiden vil bringe, efter at han har taget en beslutning af de helt store. Fra midten af august drives hele gartneriet økologisk. Ikke bare et enkelt hus eller udvalgte produkter. Det hele, det vil sige op mod 80 procent af de udplantningsplanter i bakker, der sælges i danske butikker plus et stort parti tidlige forårsblomster i potter.

Alt er endevendt

Derfor går Preben Rousing og medarbejderne i gartneriet ekstra grundigt

til værks med oprydningen i år. Alt skal simpelthen endevendes. Måtter, plast og bakker på bordene skal ud og erstattes af nye. Der skal gøres rent under bordene, og hele gartneriet skal spules ned, før det nye inventar kan sættes ind.

– Jeg har sat 100.000 kroner af til oprydning og rengøring, for det er virkelig en stor opgave. Men så kommer vi da i bund i år, siger Preben Rousing med et skævt smil.

Gennem den seneste sæson har gartneriet med hjælp fra konsulenter fra HortiAdvice på forsøgsbasis arbejdet med at skifte den konventionelle dyrkningsteknik ud med økologisk. Arbejdet har først og fremmest koncentreretsig om afprøvning af økologiske dyrkningsmedier og gødninger, for det erår tilbage, sprøjten har været fremme i gartneriet, hvor produktionstiden er kort og smittetrykket lavt, fordi væksthusene står tomme hele sommeren.

Køber økologisk jord

Fremover skal produktionen foregå i økologisk jord og gødes med økologisk gødning. – I første omgang har jeg valgt at købe mig til blandet jord med et meget lavt gødningsindhold, men det er tanken, at vi selv skal blande fremover, så vi kan styre kulturerne. Jeg er klar over, at det bliver nødvendigt at justere på dyrkningsteknikken, men jeg har været i markedet med de her produkter i mere end 30 år, så jeg mener, jeg kan tackle det, pointerer Preben Rousing.

I år har to ud af de ni hold været dyrket økologisk med så gode resultater, at Preben Rousing føler sig nogenlunde tryg ved indgangen til en ny sæson med nye spilleregler i produktionen.

– Jeg ved, vi kan producere vores produkter økologisk, og jeg ved, hvad det koster. Jorden er dyr og nogle økologiske frø er helt tosset dyre, pointerer han. Som økologisk producent skal man anvende økologisk frø, såfremt det findes. En økologisk frødatabase lister de kulturer, der er tilgængelige frø af. For kulturer, der ikke er på listen, må der søges dispensation til at anvende ikke økologisk frø.

Justerer sortimentet

Planter, der er beregnet til konsum, vil fremover være helt i fokus i Gartneriet Rousing, mens produktionen af sommerblomster som bakkevarer vil blive nedjusteret.
– Jeg tror ikke på, at forbrugerne i første omgang vil efterspørge økolo-giske udplantningsplanter af gængse sommerblomster eller isbegonier til kirkegården. Til gengæld skruer vi op for produktionen af planter med spiselige blomster, ligesom vi nu kan sælge vores produktion af stedmoder-blomster og hornvioler som spiselige blomster, fortæller Preben Rousing.

For Preben Rousing har det været et stort men naturligt skridt at lægge hele gartneriet om til økologisk produktion.

Den vej det går

Der er to væsentlige årsager til, at Preben Rousing har valgt at tage skridtet til at blive økolog.

– Først og fremmest har vi kunder, der har efterspurgt økologiske produkter. Jeg har vurderet, at med den type produkter, vi producerer, altså produkter der i vid udstrækning er spiselige, så giver det god mening. Men jeg vil ikke favorisere enkelte kunder. Derfor har jeg valgt at lægge hele produktionen om, siger Preben Rousing, der i bund og grund også føler sig sikker på, at det er den vej, det kommer til at gå.

 

– Vi har lige fået en ny regering, der snakker miljø, miljø og miljø. Nu er vi med – måske endda et skridt foran – og vi slipper samtidig for en masse restriktioner på vand, affald og så videre, pointerer han.  Den procedure med rengøring af hele produktionsapparatet samt tilkøb af økologisk jord med videre, som gartneriet har været igennem, betyder, at omlægningen kan effektueres med det samme.

– Det har været vigtigt for mig. Ellers tager en omlægning to år, og det har man ikke tid til at vente på, når man nærmer sig de 60, understreger Preben Rousing.